windykacja należności

Wierzytelności nie odzyskają się same, dlatego trzeba wyjść im naprzeciw. Oferujemy Państwu pomoc w odzyskaniu długów. Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu wiemy, jak przygotować odpowiednio dokumenty do postępowania sądowego w celu dochodzenia należności przed sądem.

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo rozwlekłe mogą być niektóre postępowania sądowe. W niektórych sytuacjach namacalnym staje się powiedzenie “czas to pieniądz” – wówczas polubowne rozwiązanie sporu może okazać się najkorzystniejsze dla naszych Klientów. Dlatego też posiadamy niezbędną wiedzę, jak prowadzić dyskusje z wierzycielami, by spróbować skłonić dłużnika do zaspokojenia roszczenia, a co za tym idzie – zminimalizować czas do dochodzenia należności.

Oferujemy:
• Przygotowanie dokumentów do postępowania sądowego
• Próbę polubownego rozwiązania sporów
• Reprezentowanie Klienta przed sądem