windykacja należności

Wierzytelności nie odzyskają się same, dlatego trzeba wyjść im naprzeciw. 

Oferujemy Państwu pomoc w odzyskaniu długów. Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu wiemy, jak przygotować odpowiednio dokumenty do postępowania sądowego w celu dochodzenia należności przed sądem.

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo rozwlekłe mogą być niektóre postępowania sądowe. W niektórych sytuacjach namacalnym staje się powiedzenie “czas to pieniądz” – wówczas polubowne rozwiązanie sporu może okazać się najkorzystniejsze dla naszych Klientów. Dlatego też posiadamy niezbędną wiedzę, jak prowadzić dyskusje z wierzycielami, by spróbować skłonić dłużnika do zaspokojenia roszczenia, a co za tym idzie – zminimalizować czas do dochodzenia należności.

Oferujemy:
• Przygotowanie dokumentów do postępowania sądowego
• Próbę polubownego rozwiązania sporów
• Reprezentowanie Klienta przed sądem

prawo spółek

Wspieramy spółki, zapewniając im profesjonalną oraz kompleksową obsługę prawną. W ramach naszych usług świadczonych na rzecz spółek znajdziecie Państwo:

• Porady odnośnie tworzenia spółek, oddziałów, fundacji czy stowarzyszeń. 

• Porady odnośnie dokonania fuzji lub przekształceń.

• Planowanie optymalnej pod względem struktury działalności.

upadłość

Zajmujemy się kompleksową obsługą postępowań restrukturyzacyjnych jak i upadłościowych, zarówno przedsiębiorstw jak i osób fizycznych. Nasza kancelaria posiada bogate doświadczenie w pracy z przedsiębiorcami i konsumentami, którzy znaleźli się w kryzysowej kondycji finansowej oraz, co za tym idzie – prawnej.

Najistotniejsza jest analiza szans i zagrożeń zadłużonych osób i firm – od tego zaczynamy naszą pracę. Dzięki temu możemy wybrać dla Państwa najskuteczniejsza drogę wyjścia z zadłużenia i pomóc przejść przez cały proces prawny.

Przygotujemy dla Państwa nie tylko wnioski o ogłoszenie upadłości i restrukturyzację, ale także będziemy Państwa reprezentować przed sądem czy uczestniczyć w negocjacjach, mediacjach oraz postępowaniach ugodowych.

pomoc frankowiczom

Każdy kto śledzi sprawę kredytów frankowych zdążył się już zainteresować tematem związanym z najnowszym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o sygnaturze C-260/18 z dnia 3 października 2019 roku. Wyrok dotyczy pytania prejudycjalnego skierowanego do TSUE przez Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie powództwa Państwa Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank International AG.

Wiemy już, że ten wyrok zmienia sytuację frankowiczów, umożliwia im dochodzenie swoich praw i odzyskanie pieniędzy, ale w jaki sposób to tak naprawdę działa i jakie możliwości otwiera pokrzywdzonym przez nielegalne działania banków?

windykacja należności

Wierzytelności nie odzyskają się same, dlatego trzeba wyjść im naprzeciw. 

Oferujemy Państwu pomoc w odzyskaniu długów. Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu wiemy, jak przygotować odpowiednio dokumenty do postępowania sądowego w celu dochodzenia należności przed sądem.

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo rozwlekłe mogą być niektóre postępowania sądowe. W niektórych sytuacjach namacalnym staje się powiedzenie “czas to pieniądz” – wówczas polubowne rozwiązanie sporu może okazać się najkorzystniejsze dla naszych Klientów. Dlatego też posiadamy niezbędną wiedzę, jak prowadzić dyskusje z wierzycielami, by spróbować skłonić dłużnika do zaspokojenia roszczenia, a co za tym idzie – zminimalizować czas do dochodzenia należności.

Oferujemy:
• Przygotowanie dokumentów do postępowania sądowego
• Próbę polubownego rozwiązania sporów
• Reprezentowanie Klienta przed sądem

prawo spółek

Wspieramy spółki, zapewniając im profesjonalną oraz kompleksową obsługę prawną. W ramach naszych usług świadczonych na rzecz spółek znajdziecie Państwo:

• Porady odnośnie tworzenia spółek, oddziałów, fundacji czy stowarzyszeń. 

• Porady odnośnie dokonania fuzji lub przekształceń.

• Planowanie optymalnej pod względem struktury działalności.

upadłość

Zajmujemy się kompleksową obsługą postępowań restrukturyzacyjnych jak i upadłościowych, zarówno przedsiębiorstw jak i osób fizycznych. Nasza kancelaria posiada bogate doświadczenie w pracy z przedsiębiorcami i konsumentami, którzy znaleźli się w kryzysowej kondycji finansowej oraz, co za tym idzie – prawnej.

Najistotniejsza jest analiza szans i zagrożeń zadłużonych osób i firm – od tego zaczynamy naszą pracę. Dzięki temu możemy wybrać dla Państwa najskuteczniejsza drogę wyjścia z zadłużenia i pomóc przejść przez cały proces prawny.

Przygotujemy dla Państwa nie tylko wnioski o ogłoszenie upadłości i restrukturyzację, ale także będziemy Państwa reprezentować przed sądem czy uczestniczyć w negocjacjach, mediacjach oraz postępowaniach ugodowych.

pomoc frankowiczom

Każdy kto śledzi sprawę kredytów frankowych zdążył się już zainteresować tematem związanym z najnowszym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o sygnaturze C-260/18 z dnia 3 października 2019 roku. Wyrok dotyczy pytania prejudycjalnego skierowanego do TSUE przez Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie powództwa Państwa Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank International AG.

Wiemy już, że ten wyrok zmienia sytuację frankowiczów, umożliwia im dochodzenie swoich praw i odzyskanie pieniędzy, ale w jaki sposób to tak naprawdę działa i jakie możliwości otwiera pokrzywdzonym przez nielegalne działania banków?